50.000
Sergi Alanı (m²)
8
Salon Sayısı
171
Katılımcı
2
Katılımcı Ülke
Sayısı
9
Sergilenen Ürün
Grubu
20.926
Toplam Ziyaretçi
Sayısı
58
Ziyaretçi Ülke
Sayısı
11
Alım Heyeti Ülke
Sayısı
7
Medya Partnerleri
Sayısı
En Çok Ziyaretçi Gelen 5 Ülke
  • Hindistan
  • İran
  • Mısır
  • Çin
  • Suudi Arabistan
Ziyaretçilerin Coğrafik Dağılımı
AFRİKA
ASYA & OKYANUSYA
AVRUPA
BALKANLAR
KUZEY & GÜNEY AMERİKA
ORTA DOĞU